Fjordbyens Sønner

Fjordbyens Sønner

KFUM Spejderne i Frederikssund

Spejdertrop

Spejdertroppen består af børn / unge  (piger og drenge) fra 12 til 15 år.
 
Møder holdes normalt hver onsdag kl. 19 til 21. Omtrent hver andet møde er “tropsmøde” (dvs. med voksne ledere) henholdsvis “patruljemøde”, som patruljen selv er ansvarlig for.
 
Vi tager på weekendtur 3-4 gange per halvår, både i den lyse tid men også gerne i den koldeste vinternat. Hver sommer tager vi på en uges sommerlejr; fx har vi været på en uges tømmerflådetur rundt i Roskilde Fjord, på cykel Bornholm rundt, kanosejlads i Sverige, bustur til Tjekkiet eller på Spejdernes Lejr med alle spejdere i Danmark!

Hos spejderne lægger vi vægt på patruljen med 4-7 spejdere som grundenhed og på det udadvendte spejderarbejde i natur og fri luft: Under troppens overordnede rammer og planlægning samarbejder patruljen i det daglige om at løse pålagte og selvpåfundene opgaver under ledelse af en ”ældre” og erfaren spejder, patruljelederen, i nært samarbejde med patruljeassistenten. Patruljen kan også vælge at planlægge og gennemføre egne ture og aktiviteter, helt på egen hånd eller med assistance fra troppens ledelse.

Aktiviteterne på møder og ture består af mange af de klassiske spejderaktiviteter, fx: pionering (konstruktioner i reb og rafter), orientering med kort og kompas, koder og signalering, Klar-dig-selv (primitiv overnatning/-madlavning, Førstehjælp og brand-bekæmpelse, bål og ild, hygiejne og sundhed), alt sammen mest muligt udendørs. På møderne underviser og øver vi os i færdighederne og på turerne binder vi det hele sammen og bruger vores færdigheder, gerne i en spændende og udfordrende tema-ramme. Ture og aktiviteter ”belønnes” ofte med mærker, man kan sy på uniformen. Både på møder og ture er der plads til leg og skæve indslag.

Eksempler på ture/ aktiviteter er: vandre- og cykelhikes i skovene omkring Frederikssund, overnatning i shelter og bivuak, udmarvende natløb med spion- og andre røverhistorier, Sæbekassebilsbygning og efterfølgende 10km–rally, klassiske konkurrencer mellem patruljer fra andre troppe, bygning af stor tømmerflåde med efterfølgende søslag i havnen.

Aktiviteterne, herunder ikke mindst sværhedsgraden og ansvarstildelingen, søges planlagt således spejderne udfordres, både som enhed og som enkeltperson: det må gerne ”kilde lidt i maven” når man står foran en udfordring, men bag efter skal alle have haft en succesoplevelse. På den måde styrkes sammenholdet i patruljerne og vi opnår oplevelser helt uden sidestykke!

For tiden (foråret 2017) er vi 17 spejdere i 2 patruljer, Birkebeinerne og Stenfolket. Men vi vil gerne være flere. 

Lyst til at prøve? kontakt tropleder eller -assistent (se under “kontakter”) eller mød op og sig “Hej…”