Fjordbyens Sønner

Fjordbyens Sønner

KFUM Spejderne i Frederikssund

Praktisk

Pris:

Det koster 200 kr. pr. kvartal at være medlem.

Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.

I nogle enheder betales tillægskontingent for aktiviteter: i så fald er deltagelse i alle enhedens arrangementer i weekends mv. “inklusive”. Tillægskontingentet er pt. +175 kr. pr. kvartal.

Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.
Kontingentet opkræves via E-mail kvartalsvis; betaling via overførsel til vores konto
Reg. 6302 Konto 1508065  

Børneattester:

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere
medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for
at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.
Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.